1.1 Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi  

1.2 Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi  

1.3 Eğitim Öğretimin İzlemesinin Değerlendirilmesinin Yönetimi

1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi

1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi