1.1.-EĞİTİM-ÖĞRETİM TASARIMININ YÖNETİMİ 

1.2.-EĞİTİM- ÖĞRETİM UYGULAMALARININ YÖNETİMİ 

1.3.-EĞİTİM-ÖĞRETİMİN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİNİN YÖNETİMİ

1.4.-EĞİTSEL UYUM VE ETKİNLİKLERİN YÖNETİMİ

1.5.-MEZUN İLİŞKİLERİNİN YÖNETİMİ

1.6-UZAKTAN EĞİTİMİN YÖNETİMİ

2.3 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

3.6 RİSK YÖNETİMİ

5.5 PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ