Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz evrensel değerlere saygılı, sağlık sektörü içerisinde gereksinim duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip, gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurabilen, disiplinli çalışmaya açık, kaynakları etkin kullanan, toplumla bütünleşen önlisans düzeyinde üstün nitelikli mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi görev edinen bir eğitim kurumu olmaktır.