KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) SHMYO KOMİSYONU

Birim Akreditasyon Temsilcisi

Dr. Öğr. Üye Cihat ÖZTÜRK

Kalite Güvencesi Sistemi

 

Eğitim - Öğretim

 

Araştırma-Geliştirme

 

Toplumsal Katkı

 

Yönetim Sistemi