SÜREÇLER


SHMYO 2019 Faaliyet Planı


2019 YILI KALİTE ÇALIŞMALARI

Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu (1.1. Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi)

Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu (1.2. Eğitim Öğretim uygulamalarının Yönetimi)

Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu (1.3. Eğitim Öğretim İzleme ve Değ. Yönetimi)

Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu (1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi)

Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu (1.5. Mezun İlişkileri Yönetimi)


Süreç Performans Parametresi İzleme Formu    (1.1 Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi)

Süreç Performans Parametreleri İzleme Formu (1.2. Eğitim Öğretim Uygulamalarının Yönetimi)

Süreç Performans Parametreleri İzleme Formu   (1.3. Eğitim Öğretimin İzlenmesi ve Değ. Yönetimi)

Süreç Performans Parametreleri İzleme Formu  (1.4. Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi)

Süreç Performans Parametreleri İzleme Formu (1.5. Mezun İlişkileri Yönetimi)


 SHMYO Paydaş İlişkileri Tablosu (FR-468) 


 SHMYO Kurum İçi Değerlendirme Raporu (2018)

 SHMYO Kurum İç Değerlendirme Raporu (2019)

İŞ AKIŞLARI


 İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

iA-003-Giden_Evrak_is_Akisi

İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

İA-023-2547 S_K_ 39_MD_Göre Görevlendirme İş Akışı (UZUN SÜRELİ)

İA-024-2547 S_K_ 40-a-c-d ve 31_ Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-025-2547 S_K_ 40-B Mad_ Görevlendirme İş Akışı

iA-213-Fazla_Mesai_is_Akisi

İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

iA-227-ogretim_Elemani_Gorev_Suresi_Uzatimi_is_Akisi

İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

iA-229-Sinav_Gozetmen_Gorevlendirme_is_Akisi

İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

İA-233-Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

iA-246-idari_Personel_Naklen_Gecis_is_Akis_semasi

iA-247-istifa_Askerlik_ucretsiz_izin_islemleri_is_Akis_semasi

İA-006 Sürekli ve Geçiçi Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

İA-191 Ek Ders ve Fazla Çalışma Hazırlanması Süreci İş Akışı

iA-213-Fazla_Mesai_is_Akisi

iA-249-Kist_Maas_Hazirlama_is_Akis_semasi

İA-250 Maaş Hazırlama İş Akışı

iA-253-olum_Yardimi_odeme_is_Akis_semasi

İA-264 Görev Yolluğu İşlemleri İş Akışı

İA-008 Satın Alma İşlemleri Yapılması İş Akışı

İA-009 Doğrudan Temin Usülü ile Mal-Hizmet Alımı İş Akışı-

 

İA-054 İlişik Kesme İş Akışı


İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı

İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı

İA-100 Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı

İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı

İA-105  Önlisans Lisans Proğramları Ders Muafiyet İş Akış Formu

İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı

İA-118 Not Durum Belgesi İş Akışı

İA-120 Öğrenci Belgesi İş Akışı

İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı (1)

İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı

İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

İA-128-Sınav Notlarının Sisteme Giriş İş Akışı

İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı

İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı

İA-133 Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı

İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı

İA-313 Farabi Gelen Öğrenci İş Akışı

İA-314 Farabi Giden Öğrenci İş Akışı

İA-331 Oryantasyon İş Akışı 1

İA-377 Bölüm Program Açma İş Akışı

İA-378 Müfredat Geliştirme İş Akışı

İA-381 Ders Programlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı

İA-384 Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı

İA-385 Ders Staj uygulamalarının Yönetimi İş Akışı

İA-386 Ara Sınav İş Akışı

İA-387 Mazeret Sınavı İş Akışı

İA-388 Yılsonu-Bütünleme Sınav İş Akışı

İA-389 Sınav İzleme ve Değerlendirme İş Akışı

İA-390 Sınav Sonuçlarının Paylaşımının Yönetimi İş Akışı

İA-391 Tek Ders Sınavı İş Akışı

İA-399 İyileştirme Çalışmalarının Yönetimi İş Akışı

 

 

Olusturulma Tarihi:2017-03-10 11:27:16
Guncelleme Tarihi: 2020-03-12 08:37:32