Değerli öğrencilerimiz,

Meslek Yüksekokulumuzun halen yürürlükte olan ilgili eğitim öğretim müfredatı gereği, öğrencilerimizin mezuniyet şartlarının oluşması için 1. Sınıf (2. Dönem bitiminde) sonunda kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektöre ait işletmelerde yaz döneminde 30 iş günü olan uygulamalı Yaz Stajı Eğitimlerini tamamlamış olmaları şartı bulunmaktadır.

Yaz stajı uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için staj yeri bulunması ve ilgili iş ve işlemlerin tamamı öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Yaz stajlarının yapılması konusunda siz değerli öğrencilerimize daha önce yapılan duyurularda da belirtildiği üzere bu yıl yapılacak olan staj iş ve işlemlerinde;  Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen Staj Seferberliği kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden yapılması gerektiği bildirilmiştir. Ancak bazı öğrencilerimizden gelen şikâyetlerden anlaşıldığı üzere, kariyer kapısı üzerinden yapılan başvuruların olumsuz neticelendiği ya da ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenen öğrenci kontenjanlarının sınırlı olması gibi nedenlerle öğrencilerimizin staj başvurularının uygun görülmediği anlaşılmaktadır.

Bu mukabilde;

1-    Kariyer Kapısı üzerinden staj başvuruları onaylanan öğrencilerimizin, ilgili kurumların teklifini muhakkak suretle kabul etmeleri ve bu kuruluşlarla irtibata geçerek staj başvuruları için talep edilen belgeleri temin etmeleri ve 01 Temmuz 2021 tarihinden önce staj başlangıcı yapmamaları (staj için iş başı başlangıcından önce meslek yüksekokulumuzca ödenmesi gereken iş yeri kaza sigorta primlerine ait listelerin zamanında SGK müdürlüklerine bildirilmesi için bu süre önemlidir.)

2-    Kariyer kapısı üzerinden onaylanan staj başvurusu olan öğrencilerimizin staj başlama tarihlerini muhakkak suretle danışman hocalarına en az 10 (on) gün öncesinden bildirmeleri.

3-    Kariyer kapısı üzerinden staj başvuruları onaylanmayan öğrencilerimizin, Meslek Yüksekokulumuzun web sitemizde yer alan (https://shmyo.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-26-12/staj) bölümdeki e – imzalı başvuru formalarından çıktı alarak, staj başvurusunu elden kabul edebileceğini belirten resmi ya da özel kuruluşlara müracaatta bulunmaları (Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü kariyer kapısı üzerinden olmayan başvuruları kabul etmemekte ve ikametin Kırşehir İlinde olması şartı aramaktadır.), staj Başvuru ve Kabul Formu ve Staj Sözleşmesini elden takip ederek bu formları ilgili işletmelere onaylatan öğrencilerimizin, onaylı formaları tarayıcıdan okunaklı bir şekilde taratarak, danışman hocalarına mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Elden yapılacak olan başvurularda staj başlama tarihi formda belirtildiği üzere 26 Temmuz 2021; bitiş tarihi ise 06 Eylül 2021 tarihleri arasındadır.

4-    Yaz stajı yapacağı işletme ve tarihleri belli olan ve öğrencilerimiz, staj başlama tarihinden en az 10 (on) gün öncesinde onaylı belgelerin nüshalarını danışman hocalarına ulaştırmak zorundadır. Aksi taktirde bu öğrencilerimizin Üniversitemizce yapılacak olan, 5510 Sayılı Kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primleri için iş ve işlemlerin gecikmeye uğraması ve staj yapılacak işletmenin sizleri staja kabul etmemesine neden olur. Belirtilen tarihlere kadar işlemlerini tamamlamayan öğrencilerimizin sorumlulukları kendilerine aittir.

5-    Staj Başvuru ve Kabul Formu ile Staj Sözleşmelerinin danışman hocalarımıza ulaştırılması için son gün 25 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

6-    Danışman Hocalarımıza öğrencilerimiz tarafından mail yoluyla gönderilen, işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru ve Kabul Formaları ile Staj Sözleşmelerinin, 25 Haziran 2021 tarihinden sonra danışman hocalarımız tarafından liste dökümlerinin yapılarak en geç 28 Haziran 2021 tarihine kadar Meslek yüksek Okulumuz İdari ve Mali İşler Birimine (excell formatında) teslim etmeleri gerekmektedir.

7-    Yaz stajı uygulaması için herhangi bir şekilde başvuru onayı alamayan ve staj uygulamasını bu dönem için tamamlayamayacak öğrencilerimiz, bir sonraki sene sonunda yaz stajlarını yapabilirler; ancak bu durumda öğrencilerimiz için mezuniyet şartlarının oluşmaması nedeniyle yaz stajı tamamlanana kadar mezuniyet belgeleri ve diplomaları verilemez.

8-    Yaz stajı için işletmelerde iş başı yapılmadan en az 1 (bir) gün önce, öğrencilerimizin e-devlet üzerinden sigorta girişlerini kontrol ederek, giriş olmaması halinde danışman hocalarımıza bilgi vermeleri; danışman hocalarımızın ise bu bilgileri aynı gün içerisinde meslek yüksekokulumuz idari ve mali işler birimine ivedilikle bildirmeleri gerekmektedir.

9-    Staj Başvurusu işletmelerce onaylanan öğrencilerimiz, yaz stajına başlamadan önce, web sitemizde yer alan ve kendi programlarına ait olan ‘Yaz Stajı Dosya’sını indirerek bu dosya içerisinde yer alan ilgili bölümleri ilk günden itibaren eksiksiz bir şekilde doldurmaları ve staj bitiminde bu dosyaları ilgili danışman hocalarına teslim etmeleri gerekmektedir.

10- Danışman hocalarımız öğrencilerimiz tarafından gönderilen Yaz stajı dosyalarının kendilerine ulaşmasına müteakip, en geç 1 (bir) ay içerisinde öğrenciye ait iş ve işlemleri OBS üzerinden tamamlaması zorunludur.

 

NOT; Müfredat gereği yaz stajı yapılacak olan kuruluşun bulunmasına ilişkin tüm sorumluluk öğrencilere aittir.

 Öğrencilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını (e- imzalı) Danışman hocalarından temin edebilirler. (İş Sağlığı ve Güvenliği Dersini almış ve dersten geçmiş olmak şartıyla).

Öğrencilerimiz, işletmeler tarafından talep edilen SGK Giriş Bildirgelerini staj başlangıç tarihinden 2 gün öncesinde e-devlet üzerinden ya da bulundukları illerdeki SGK Müdürlüklerinden temin edebilirler.

İLGİLİ BİLGİ ve BELGELER

 1 -    SHMYO DANIŞMAN HOCA LİSTESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 2 - STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU, (E- İMZALI)

 3- STAJ BAŞVURU ve KABUL FORMU, (ISLAK İMZALI)  (ıslak imza talep eden işletmeler için bu formu renkli çıktı alarak kullanınız).

 3-  STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU (renkli çıktı alınız)

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2021-05-21 16:35:17
Guncelleme Tarihi: 2021-05-31 08:20:06