Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, YÖK Başkanlığının da yazılarına istinaden, Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin 2019-2020 öğretim yılı yaz stajlarını (2019-2020 öğretim yılına mahsus olmak üzere) ödev, proje, vaka tespiti vb. şekilde yapmaları Yüksekokul Kurulumuzca karara bağlanmıştır. Bu nedenle öğrencilerimiz bu döneme mahsus olmak üzere kurum ve kuruluşlarda yaz stajı yapmayacaklardır.

Yaz Stajı takvimi 29 Haziran 2020-12 Ağustos 2020 arası 30 iş günü olarak belirlenmiştir. Söz konusu takvime uygun olarak İlgili program koordinatörleri uygun gördükleri formatta hazırladıkları Yaz Stajı değerlendirme Formlarını  AYDEP üzerinden öğrencilere ileteceklerdir. Öğrencilerimiz ödevlerini 12 Ağustos 2020 tarihine kadar AYDEP sistemine yükleyeceklerdir.

AYDEP üzerinden geri dönüş yapan öğrencilerimizin hazırlamış oldukları ödevler, ilgili program koordinatörleri tarafından “başarılı/başarısız” olarak değerlendirilecek ve Öğrenci Bilgi Sistemine işlenmek üzere ilgili danışman öğretim elemanlarına teslim edilecektir.

Olusturulma Tarihi:2020-06-10 11:46:52
Guncelleme Tarihi: 2020-06-10 11:47:20