Üniversitemizde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, işbirliği içerisinde olduğumuz dış paydaşlarımızdan İl Sağlık Müdürlüğü ve Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ile 2020-2021 eğitim - öğretim yıl Güz Dönemi içerisinde yürütülecek olan Dönem içi Uygulama Derslerinin dağılımları ve planlamaları hakkındaki Dış Paydaş Toplantımız 02.09.2020.2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

 

Olusturulma Tarihi:2020-09-07 12:22:54
Guncelleme Tarihi: 2020-09-07 12:22:54