TANITIM: Bu programda; temel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike uygun olarak hazırlayıp, pozisyonlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, radyoterapi teknikleri, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirilmektedir.

 Eğitim Süresi: 2 yıl

Diploma türü: Önlisans

 ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER

Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu organlarda herhangi bir engelin olmaması, kişinin mesleki başarısının yüksek olmasında etkendir.

Yetenek: El becerisi ve hızlılık gerektiren işlere yatkın olmak.

İlgi: Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.

İş İmkânları: Radyoloji Teknikeri unvanı almış olan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Devlet ve Sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkânı bulabilmektedir.

Olusturulma Tarihi:2011-10-07 06:12:13
Guncelleme Tarihi: 2021-01-29 12:50:24