PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ: Paramedik, Acil Sağlık Hizmetleri’nde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, etik kurallara göre hareket eden profesyoneldir.
AMACI: Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
EĞİTİM SÜRESİ: 2 yıl
DİPLOMA TÜRÜ: Önlisans

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER:Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir hastaneden,  sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.  Bu programa kayıt olacak öğrenciler uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.
PROGRAMI BİTİRENLERİN UNVANI ve ÇALIŞMA ALANLARI: Bu program mezunları Sağlık Teknikeri unvanı almaktadır. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, Acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, Acil yardım istasyonları, Acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, Acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde görev yapabilirler.

İŞ İMKÂNLARI: KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.

Olusturulma Tarihi:2011-10-07 06:15:49
Guncelleme Tarihi: 2019-04-05 10:53:56