GÖREVİ                                             UNVANI                         ADI - SOYADI                                TELEFON

SHMYO Müdürü                                Dr. Öğretim Üyesi            Emine TANIŞ                                0 386 280 47 80

SHMYO Md. Yrd.                               Öğr. Gör.                        Ayşe SALAR                                  0 386 280 29 12

SHMYO Md. Yrd.                               Öğr. Gör.                        Erhan BOLAT                                0 386 280 47 22

Yüksekokul Sekreteri                                                              Mehmet ASLAN                             0 386 280 47 27

Taşınır Kayıt ve Satın Alma                Bilgisayar İşl.                   Kadir KARACA                               0 386 280 47 80

Evrak Kayıt ve Yazı İşl.                      Bilgisayar İşl.                   Mehmet ÖNAL                              0 386 280 29 03

Mali İşler                                         Bilgisayar İşl.                   M. Koray DOĞANGÜN                    0 386 280 29 02

Öğrenci İşleri                                   Şef                                 Bilge ERASLAN                              0 386 280 47 32

 

Olusturulma Tarihi:2011-10-07 07:17:36
Guncelleme Tarihi: 2020-07-24 10:49:15