GÖREVİ                                             UNVANI                         ADI - SOYADI                                TELEFON

SHMYO Müdürü                                Dr. Öğretim Üyesi            Emine TANIŞ                                0 386 280 47 80

SHMYO Md. Yrd.                               Öğr. Gör.                        Ayşe SALAR                                  0 386 280 29 12

SHMYO Md. Yrd.                               Öğr. Gör.                        Erhan BOLAT                                0 386 280 47 22

Yüksekokul Sekreteri                                                              Mehmet ASLAN                             0 386 280 47 27

Evrak Kayıt ve Yazı İşl.                      Bilgisayar İşl.                   Mehmet ÖNAL                              0 386 280 29 03

Mali İşler                                         Bilgisayar İşl.                   M. Koray DOĞANGÜN                    0 386 280 29 02

Öğrenci İşleri                                   Şef                                 Bilge ERASLAN                              0 386 280 47 32

Bölüm Sekreteri                              Bilgisayar İşl.                    Alparslan ÖZTÜRK                         0 386 280 42 06

 

Olusturulma Tarihi:2011-10-07 07:17:36
Guncelleme Tarihi: 2021-03-15 12:50:15