Sevgili gençler, değerli öğrencilerimiz,

Ülkemize ve ülkemiz insanına hizmet etmek, daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir dünya için toplum sağlığına katkı sağlamak gibi önemli bir misyonu üstlenmek adına çıktığınız bu kutlu yolculukta, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunu (SHMYO) tercih ettiğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ederim.

Günümüzde hızla değişen ve gelişen yaşam koşulları içerisinde uygulamaya konulan teknolojik buluşlar ve gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, sağlık alanında yaşanan birçok problemin daha basit yöntemlerle önlenmesine ve anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu hızlı gelişmeler, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da farklı ihtisaslaşma alanlarını ve akabinde istihdam olanaklarını doğurmuştur.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, evrensel değerlere saygılı, sağlık sektörü içerisinde gereksinim duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip, gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurabilen, disiplinli çalışmaya açık, kaynakları etkin kullanan, toplumla bütünleşen önlisans düzeyinde üstün nitelikli mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi görev edinen bir eğitim kurumu olmaktır. “Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi” sloganıyla çıktığımız bu yolda, misyonumuzun bilinciyle Ülkemizde tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan İlk ve Tek Üniversite olmanın haklı gururunu taşımaktayız.

SHMYO olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizi Üniversitemizin Bağbaşı Yerleşkesi içerisinde yer alan derslik ve laboratuvarlarımızda gerçekleştirmekteyiz. Derslik ve Laboratuvarlarımızın yanı sıra uygulamalı faaliyetlerimizi, uzman personel ve yeterli teknolojik altyapıya sahip olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı birimleri içerisinde sürdürmekteyiz.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, bünyesindeki üç bölüm (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Sağlık Bakım Hizmetleri ve Terapi ve Rehabilitasyon) ve dokuz program (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım Programı, Yaşlı Bakımı, Elektronörofizyoloji, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Optisyenlik, Ortopedik Protez ve Ortez, Fizyoterapi) ile eğitim öğretime devam etmektedir. Çağdaş ve bilimsel eğitim öğretim ilkeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda sağlık hizmeti sunabilecek donanımlı ve liderlik özelliklerine sahip profesyonel sağlık personeli yetiştirmek yüksekokulumuzun misyonu olarak büyük bir önem arz etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan bölüm ve programlarımızın yanı sıra, siz değerli öğrencilerimizin kariyer planlamaları içerisinde yer alabilecek dikey geçiş uygulamalarından etkin şekilde yararlanabilmeniz amacıyla hazırlanmış olan güncel ders müfredatları ile ders intibaklarının azami ölçüde gerçekleşmesini sağlamaktayız.

Sevgili Aileler,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak temel amacımız, dünyanın en değerli varlıkları olarak atfettiğinizi bildiğimiz çocuklarınızı, kendi çocuklarımızdan ayrıt etmeden, sadece akademik ve mesleki becerilere sahip bireyler değil; onları vatanına milletine hayırlı, ahlaklı, kişilikli ve insani değer yargılarını en üst seviyede edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Kıymetli emanetlerinizi geleceğe hazırlamak için bizlere teslim ettiniz, bu güvene layık olabilmek adına görevimizin ve sorumluluğumuzun ağırlığının farkında olduğumuzu belirtmek isterim.

Siz değerli öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerinizi bir kez daha en içten duygularla selamlıyor tüm hayatınız boyunca başarılar diliyorum...

                                                                                                                                                                                                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZTÜRK

                                                                                                                                                                                                                                                                 SHMYO Müdürü