GÖREVİ                                             UNVANI                         ADI - SOYADI                                TELEFON

Evrak Kayıt ve Yazı İşl.                      Bilgisayar İşl.                   Mehmet ÖNAL                                0 386 280 29 03

Mali İşler                                            Bilgisayar İşl.                   M. Koray DOĞANGÜN                    0 386 280 29 02

Öğrenci İşleri                                     Şef                                   Bilge ERASLAN                               0 386 280 47 32

Bölüm Sekreteri                                 Bilgisayar İşl.                   Alparslan ÖZTÜRK                          0 386 280 42 06