Eğitim Öğretimi Yönetmek

Eğitim Öğretim Tasarımının Yönetimi

Eğitim Öğretim Tasarım Yönetimi Performans Parametreleri

Eğitim Öğretimin Tasarımının Yönetimi Performans İzleme

Eğitim Öğretim Uygulamaları Yönetimi

Eğitim Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans Parametreleri

Eğitim Öğretim Uygulamaları Yönetimi Performans İzleme

Eğitim Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

Eğitim Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetim Performans Parametreleri

Eğitim Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetim Performans İzleme

Risk Tespit ve Seviye Belirleme

 

 İŞ AKIŞLARI

İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

iA-003-Giden_Evrak_is_Akisi

İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

İA-023-2547 S_K_ 39_MD_Göre Görevlendirme İş Akışı (UZUN SÜRELİ)

İA-024-2547 S_K_ 40-a-c-d ve 31_ Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

İA-025-2547 S_K_ 40-B Mad_ Görevlendirme İş Akışı

iA-213-Fazla_Mesai_is_Akisi

İA-224-Personel İşe Başlama İş Akışı

İA-226-Personel İşten Ayrılma İş Akışı

iA-227-ogretim_Elemani_Gorev_Suresi_Uzatimi_is_Akisi

İA-228-Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı

iA-229-Sinav_Gozetmen_Gorevlendirme_is_Akisi

İA-230-Bölüm Başkanı Belirlenmesi İş Akışı

İA-231-Ders Görevlendirilmesi İş Akışı

İA-233-Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

İA-234-Akademik Personel İzin İş Akışı

İA-235-İdari Personel Yıllık -Mazeret İzin İş Akışı

iA-246-idari_Personel_Naklen_Gecis_is_Akis_semasi

iA-247-istifa_Askerlik_ucretsiz_izin_islemleri_is_Akis_semasi

İA-006 Sürekli ve Geçiçi Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

İA-191 Ek Ders ve Fazla Çalışma Hazırlanması Süreci İş Akışı

iA-213-Fazla_Mesai_is_Akisi

iA-249-Kist_Maas_Hazirlama_is_Akis_semasi

İA-250 Maaş Hazırlama İş Akışı

iA-253-olum_Yardimi_odeme_is_Akis_semasi

İA-264 Görev Yolluğu İşlemleri İş Akışı

İA-008 Satın Alma İşlemleri Yapılması İş Akışı

İA-009 Doğrudan Temin Usülü ile Mal-Hizmet Alımı İş Akışı-