Senatomuzun 06.09.2013 tarih ve 2013-06/06 sayılı kararıyla; 2013–2014 yılında üniversitemiz programlarına ilk kez kayıt yaptıranlara zorunlu yabancı dil ve temel bilgisayar dersleri için muafiyet sınavı açılması ve söz konusu sınavların, ilgili yılın akademik takviminde belirtilen tarih ve saatlerde olmak üzere, zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavının Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğünce, Temel Bilgisayar dersleri Muafiyet Sınavının ise Enformatik Bölüm Başkanlığınca yapılması uygun görülmüştür...

Sınavlara katılmak isteyen öğrencilerin 17.09.2013 Salı günü saat 16:00 ya kadar yazılı olarak kendi birimlerine müracaat etmeleri, birimlerde oluşan listelerin ise birimler tarafından saat 17:00’a kadar elektronik ortamda sınavı yapacak birimlere iletmeleri gerekmektedir.

 

İlgililere duyurulur.