Öğrenci Merkezli Eğitim Ölçeği
Değerli Öğrenciler,
Bu çalışma üniversitemizin öğrenci merkezli öğrenme konusundaki durumunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Vereceğiniz yanıtlar üniversitemizdeki eğitim/öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.