Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü  öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Gülcan DEMİR ÖZDENK 16-20 Nisan 2018 Nevşehir’de düzenlenen II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılarak “Çalışan Çocuklar” başlıklı sunumunu yaptı. Ayrıca aynı kongrede üç farklı sözel bildiri sunumu da gerçekleştirmiştir.