Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve 112 İstasyonlarında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında yapacakları mesleki uygulama eğitimlerinin verimliliğinin arttırılması amacıyla yöneticilerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir.