Okulumuz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Gülcan DEMİR ÖZDENK 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası'nda gerçekleştirilen "Halk Sağlığı Alanında Çalışanlar İçin Medikal Antropoloji ve Sosyoloji Kursu" na katılmıştır.  Etkinlik genel olarak tıp doktorlarına ve halk sağlığı uzmanlık öğrencilerine sosyal bilimler, antropoloji ve sosyolojinin bakış açısını öğretmek; medikal sosyoloji ve antropoloji alanındaki bilgilerini geliştirmek ve onları bu alanda çalışmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca  halk sağlığı araştırmalarında kullanabilecekleri medikal antropoloji ve sosyoloji yaklaşımını göstermek, sağlık hizmetlerinin sosyal ve kültürel yanlarını, sağlığın sosyal belirleyicilerini tartışmak amaçlanmıştır.