Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaz Stajı için başvuru evrakları ektedir. 

NOT: BAŞVURU EVRAKLARI ZORUNLU STAJA BAŞLAMA TARİHİNDEN EN AZ 20 GÜN ÖNCE KİMLİK FOTOKOPİSİ İLE BİRLİKTE ÖĞRENCİNİN BAĞLI OLDUĞU İLGİLİ YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

İlk ve Acil Yardım Staj Formu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Staj Formu

Yaşlı Bakım Programı Staj Formu