Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı veya tedavisinde Radyoloji hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Bu programda; Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir.
Mezunlar özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulma olanaklarına sahiptirler.
Eğitim Süresi: 2 yıl
Diploma türü: Önlisans

ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER
Fiziksel Özellikler: Kanunen bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden bu organlarda bir sakatlığın olmaması, kişinin başarısının yüksek olmasında etkendir.
Yetenek: El becerisi ve hızlılık gerektiren işlere yatkın olmak.
İlgi: Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak.
İŞ İMKÂNLARI: Radyoloji Teknikeri unvanı almış olan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Devlet ve Sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkânı bulabilmektedir.