Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ders içerikleri  

DÖNEMLERE GÖRE AKTS ÇİZELGESİ

Akademik Birim

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm/Anabilim Dalı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Bilim Dalı/Program

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

I.   YARIYIL

DERSİN KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

740011301

Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi– I  

2

0

2

2

750011301

Zorunlu

Türk Dili– I  

2

0

2

2

431211301

Zorunlu

Yabancı Dil –I: İngilizce

2

0

2

2

542311101

Zorunlu

Tıbbi Terminoloji

2

0

2

5

542311102

Zorunlu

Tıbbı Laboratuvar Organizasyonu ve Çalışma Esasları

2

0

2

5

542311103

Zorunlu

Temel Kimya

2

0

2

4

542311104

Zorunlu

Tıbbı Biyoloji ve Genetik

2

0

2

6

542311Seç-1

Seçmeli

Seçmeli-1

3

0

3

4

TOPLAM

17

0

17

30

     Seçmeli-1

 

 

 

 

542311201

Seçmeli

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

4

542311202

Seçmeli

Temel Matematik

3

0

3

4

542311203

Seçmeli

Meslek Etiği

3

0

3

4

II.                  YARIYIL

DERSİN KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

740011301

Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II  

2

0

2

2

750012301

Zorunlu

Türk Dili – II  

2

0

2

2

431212301

Zorunlu

Yabancı Dil– II : İngilizce

2

0

2

2

542312101

Zorunlu

Temel Biyokimya

3

0

3

4

542312102

Zorunlu

Temel Mikrobiyoloji

2

0

2

4

542312103

Zorunlu

Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı

2

0

2

4

542312Seç-2

Seçmeli

Seçmeli-2

3

0

3

4

542312Seç-2

Seçmeli

Seçmeli-2

3

0

3

4

542312Seç-2

Seçmeli

Seçmeli-2

3

0

3

4

TOPLAM

22

0

22

30

     Seçmeli-2

 

 

 

 

542312201

Seçmeli

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

0

3

4

542312202

Seçmeli

Çevre Koruma

3

0

3

4

542312203

Seçmeli

Sağlıkta Kalite Yönetimi

3

0

3

4

542312204

Seçmeli

Bilgi Teknolojileri ve Araçları I

3

0

3

4

542312205

Seçmeli

Güncel Kimyasallar ve İlaçlar

3

0

3

4

542312206

Seçmeli

Temel Patoloji

3

0

3

4

III.               YARIYIL

DERSİN KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

542321101

Zorunlu

Temel Laboratuvar Uygulamaları I

2

4

4

5

542321102

Zorunlu

Patoloji Laboratuvarı

0

2

2

3

542321103

Zorunlu

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

1

4

3

5

542321104

Zorunlu

Biyolokimya Laboratuvarı

0

4

2

3

542321105

Zorunlu

İmmünolojik Yöntemler

2

4

4

4

542321106

Zorunlu

Araştırma Projesi

0

2

1

2

542321Seç-3

Seçmeli

Seçmeli-3

3

0

3

4

542321Seç-3

Seçmeli

Seçmeli-3

3

0

3

4

TOPLAM

11

20

22

30

     Seçmeli-3

 

 

 

 

542321201

Seçmeli

Mesleki İngilizce

3

0

3

4

542321202

Seçmeli

İlk Yardım

3

0

3

4

542321203

Seçmeli

Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği

3

0

3

4

542321204

Seçmeli

Bilim Adamları ve Buluşları

3

0

3

4

542321205

Seçmeli

Risk İletişimi

3

0

3

4

542321206

Seçmeli

Radyasyondan Korunma

3

0

3

4

IV.                YARIYIL

DERSİN KODU

ZORUNLU SEÇMELİ

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

542322101

Zorunlu

Temel Laboratuvar Uygulamaları II

2

4

4

5

542312102

Zorunlu

Klinik Mikrobiyoloji

2

4

4

4

542312103

Zorunlu

Temel Klinik Biyokimya

2

4

4

4

542322104

Zorunlu

Hematoloji Laboratuvarı

2

0

2

2

542322105

Zorunlu

Moleküler Biyolojik Yöntemler

2

0

2

3

542322106

Zorunlu

Araştırma Projesi II

0

2

1

2

235121312

Zorunlu

Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı

2

0

2

2

542322Seç-4

Seçmeli

Seçmeli-4

3

0

3

4

542322Seç-4

Seçmeli

Seçmeli-4

3

0

3

4

TOPLAM

18

14

25

30

    Seçmeli-4

 

 

 

 

542322201

Seçmeli

Hasta Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim

3

0

3

4

542322202

Seçmeli

İşaret Dili

3

0

3

4

542322203

Seçmeli

Biyomedikal

3

0

3

4

542322204

Seçmeli

İletişim Becerileri

3

0

3

4