İlk ve Acil Yardım Ders İçerikleri

1.SINIF

YARIYIL

KODU

DERS ADI

T

U

K

ECTS

1

ATA 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ – I

2

0

2

2

1

TDL 101

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

1

YDL 101

YABANCI DİL I

4

0

4

4

1

PRM 101

ANATOMİ

2

0

2

2

1

PRM 103

FİZYOLOJİ

2

0

2

2

1

PRM 105

ACİL HASTA BAKIMI I

2

8

6

10

1

PRM 107

BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME

2

2

4

3

1

PRM 109

TIBBİ TERMİNOLOJİ

2

0

3

4

1

PRM 111

MESLEK ETİĞİ

2

0

2

2

2

ATA  102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ – II

2

0

2

2

2

TDL  102

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

2

YDL  102

YABANCI DİL II

4

0

4

4

2

PRM  102

TRAVMA

4

8

8

10

2

PRM 104

RESÜSTASYON

2

4

4

4

2

PRM 106

ACİL HASTA BAKIMI II

2

6

5

6

2

PRM 108

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

2

0

2

2

2.SINIF

YARIYIL

KODU

DERS ADI

T

U

K

ECTS

3

PRM 201

MESLEKİ UYGULAMA  I

2

12

8

8

3

PRM 203

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ  I

2

4

4

4

3

PRM 205

FARMAKOLOJİ

4

0

4

2

3

PRM 207

ACİL HASTA BAKIMI  III

2

8

6

4

3

PRM209

ÇEVRE KORUMA

2

0

2

2

3

PRM 211

İLETİŞİM

2

0

2

2

3

STJ  100

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ( STAJ )

2

0

 

8

4

PRM 200

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II

2

2

3

8

4

PRM 202

MESLEKİ UYGULAMA II

1

4

3

8

4

PRM 204

ARAŞTIRMA YÖNETİM VE TEKNİKLERİ

2

0

2

2

4

PRM 206

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

3

0

5

4

4

PRM208

İLKYARDIM

2

4

4

8

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Paramedik Programı Ders İçeriği

BİRİNCİ YARIYIL
ATA 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkîlap Tarihi I
Türk devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Türk Topraklarının İşgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Musafa Kemal Paşanın Samsuna Çıkışı ve Kongreler Dönemi, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli Kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, 1920 Yılının Siyasi Olayları, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruzun ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi

TDL 101 Türk Dili I
Türkçeyi Doğru Düşünme, Bağımsız Düşünebilme, İyi Bir Dinleyicide Bulunması Gereken Özellikler, Okuma Tekniği, Okunanı Kavrama, Türkçenin Ses Bilgisi Özellikleri, Düzgün Ve Doğru Konuşmayla İlgili Çalışmalar, Sözlü Anlatımın Özellikleri, Konuşma Türleri, Sözlü Anlatımda Plan Türleri, Sözcüklerin Anlamsal Değerlerinde Değişimler Ve Bunların Cümle İçi Kullanımlarıyla Oluşan Anlam Değişimleri, Cümle İçinde Bağlaçların Kullanım Alanları, Bağlaç Kullanımlarında Görülen Yanlışlar, Üzerinde Değerlendirmeler, Cümle İçinde İlgeçlerin İşlevleri, İlgeçlerin Anlamsal Boyutları Anlam İlişkisinde Türevler, Cümle Çeşitlerinin Anlatıma Getirdiği Katkılar, Sıralı,Basit,Kesik Cümlelerin Yazılı Veya Sözlü Anlatıma Göre Kullanışları, Devrik Ve Kesik Cümlelerin Duygusal Anlatıma Katkıları, Paragraf Düzenleme Çalışmaları

YDL101 Yabancı Dil-I
Verb To Be (Am/is/Are), Verb To Be (Questions And Negatives), Countries and numbers, Have got has got, Singular and plural nouns, There is, there are, Quantifiers ( a few, a little, and a lot), Object pronouns, Countable and uncountable nouns how many, how much, Present Simple (3rd Person), Present Simple (All Persons)   

PRM 101 Anatomi
Anatominin tanımı ve Öğretim Yöntemleri,  Anatomide sık kullanılan terimler, Kemikler, Eklemler, Kaslar, Toraks anatomisi ( Dolaşım ve Solunum Sistemi ), Karın ve Pelvis , Anatomisi, Merkezi sinir sistemi, Endokrin sistemi, Duyu organları, Periferik oluşumlar

PRM 103 Fizyoloji
Hücre fizyolojisi, Uyarılabilir Doku (sinir fizyolojisi), Merkezi sinir sistemi fizyolojisi, Kas fizyolojisi (uyarılabilir dokular), Kalp- Dolaşım Fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Boşaltım fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Duyu fizyolojisi

PRM 105  Acil Hasta Bakımı I
Hastane öncesi acil bakım, Acil bakım verenlerde duygusal stres, Vital bulgular, Hastanın değerlendirilmesinde kullanılan kısaltmalar, Hastanın değerlendirilmesi, İlk inceleme, İkinci inceleme, Kardio, Yabancı cisim Aspirasyonu, Solunum Acilleri, Göğüs Travmaları, Batın ve Genital Bölge Yaralanmalar

PRM 107 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme
Antrenman kavramı, Antrenmanın temel amacı ve temel görevleri, Antrenmanın organizma üzerindeki etkisi ve meydana getirdiği değişiklikler, Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Yüklenmenin ölçütleri, Aerobik antrenman ve esneklik çalışmaları

 

 

PRM 109  Tıbbi Terminoloji I
Tıbbi terminolojiye giriş, Tekil- çoğul isim formlarının kullanımı, Terimlerde küçültme, Kökler, Önekler, Son ekler, Vücut yapı terimleri (kaviteler, bölgeler, pozisyonlar, yönler), Hücre,dokular ve organlar, Genel hastalık terimleri, İlaçlar (yan etkileri, ilaç bilgileri), Ameliyatlara ilişkin terimler.

PRM 111 Meslek Etiği
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

İKİNCİ YARIYIL

ATA 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi-II
Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gruplar, Cumhuriyetin İlanı, 3 Mart 1924 De Yapılan Devrimler, 1924 Anayasası, Çok Partili Demokratik Yaşama Geçiş , abaları, Devrimi Yoketme Çabaları, Devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Ya Da Atatürk İlkeleri, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası (1923-1938)

TDL 102 Türk Dili-II
Türkçe’de Doğru Düşünme,Bağımsız Düşünme, Dinleme Uğraşı, iyi bir dinleyicinin özellikleri, Okuma-Kavrama İlişkileri, Okuma Tekniği, Seslendirme,Vurgu,Tonlama, Sözlü Anlatımının öğeleri Konuşma Türleri, Sözlü Anlatımlarda Plan, Cümle Kurma Çalışmalarında Sözcük Değerleri, Cümle İçinde Bağlaçların Görevleri Çeşitliliği, Cümle İçinde İlgeçlerin Türevleri Anlam İlgileri

YDL 102 Yabancı Dil-II
Can/Can’t, Adverbs of frequencies(how often,how long), Past simple(Regular  verbs), Past simple(negatives ago),  A lot of,much,many,enough would you like and can, Comparative adjectives,comparing people and things, Superlative adjectives, comparing people and things,  Revision of gramer points

PRM 102 Tramva
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, travma vakalarına genel yaklaşımı uygulamak, dış kanamalarda acil bakım uygulamak, yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım uygulamak, yüz ve boyun yaralanmalarında acil bakım uygulamak, omurga yaralanmalarında acil bakım uygulamak, göğüs yaralanmalarında acil bakım uygulamak, karın yaralanmalarında acil bakım uygulamak, pelvis yaralanmalarında acil bakım uygulamak, ekstremite yaralanmalarında acil bakım uygulamak, özellikli travma olgularına acil bakım uygulamak, çevresel acillerde bakım uygulamak 1, çevresel acillerde bakım uygulamak 2, yanıklarda acil bakım uygulamak

PRM 104 Resustasyon
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve  öğrenim hedefleri, temel yaşam desteği, hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum desteği sağlamak. oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- erişkin, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- çocuk, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım- bebek, erişkinde, çocukta ve bebekte temel yaşam desteği, defibrilasyon ve kardiyoversiyon

PRM 106 Acil Hasta Bakımı-II
Kırık çıkık ve burkulmalar, nörolojik aciller, felç, epilepsi ve nöbetler, metabolik aciller, diyabetik koma ve insülin şoku, diyabet ve alkolizm, dispneye yol açan tıbbi aciller, dispne sebepleri, akut akciğer ödemi, KOAH, astım veya alerjik hastalıklar, akciğer embolizmi, hiperventilasyon , üst ve alt solunum yolu obstürksiyonu, göz aciller, kulak, burun, boğaz acilleri, GİS  acilleri, Akut batın, disfaji, kusma ve kusmuk aspirasyonu, Hematemez , Melena, bulaşıcı hastalıklar, üriner sistem Acil hastalıkları, Akut böbrek yetmezliği, batın  ve genital bölge kanamaları, Abdominal aciller, Göğüs yaralanmaları, künt ve penatren travmalar, Açık pnömotoraks, Tansiyon pnömotoraks, Hemotoraks , Flail chest, kardiyak tamponad, Göğüs yaralanmalarında tedavi yöntemleri, iğne ve tüp torakostomi, perikardiyosentez, kafa travmaları, spinal travmalar

PRM 108 Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite kavramı, Sandart ve  standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli

STJ 100 Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) (30 İş günüdür)
Paramedik programı öğrencileri için 1. Sınıf sonunda 30 (otuz) iş günü staj başlar. Bu öğrenciler yaz stajında yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının birçok biriminde uygulama yapmaktadır.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
PRM  201 Mesleki Uygulama I
Dersin tanıtımı: giriş , amaç ve öğrenim hedefleri, enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta yaralıyı taşıma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak,  özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak,  ambulans sürüş teknikleri uygulamak.1, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 2, ambulans sürüş teknikleri uygulamak 3

PRM 203 Acil Sağlık Hizmetleri I
Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, sağlık hizmetlerini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de  acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek, ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, paramediğin yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, görev organizasyonu yapmak, kendi güvenliğini sağlamak, hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak

PRM 205 Farmakoloji
Kardiyotonik  glikozidler, antiaritmik ilaçlar,  antianginal ilaçlar,  adrenerjik agonist ve antagonist ilaçlar, santral sinir sistemi ilaçlar, otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar, solunum sistemine etkili ilaçlar, sindirim sistemine etkili ilaçlar, endokrin sisteme etkili ilaçlar, üriner sistem ilaçları, hemolitik kemoterapotik ilaçlar, diğer vücut sistemlerine etkili ilaçlar

PRM 201 Acil Hasta Bakımı III
Hematoloji’de acil durumlar, Hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları (üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın genital organları, genital  organların destek dokusu, genital organların damar-sinir ve lenf organları)*Ovariyal ve menstrüyel siklus, gametogenezis, fertilizasyon, implantasyon, embriyonel, fetal dönem, normal doğum eylemi ve etkileyen faktörler, normal doğum eyleminin devreleri, normal doğum eylemi mekanizması, obstetrik aciller, hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları ( üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın genital organları, genital organların destek dokusu, genital organların  damar-sinir ve lenf organları), gebeliğin ilk döneminde görülen kanamalar ve acil bakım(Moll Hydatiform, düşükler), Hyperemezis gravidarum ve acil bakım, geç gebelik döneminde görülen kanamalar (plesenta Previa, dekolman plesenta) ve acil bakım, gebeliğin yol açtığı hipertansif durumlar  (preeklampsi, eklampsi) ve acil bakım, Pediatrik aciller, yeni doğan bakımı ve değerlendirilmesi, pediatrik aciller (krup. Epiglotit, yabancı cisim aspirasyonları, astım, bronşiolit, pnömoni), geriatrik aciller (travmalar MI,KKY,amnestik bozukluk, abuse), psikiyatrik aciller, kanserli hastalarda acil bakım, triaj

 

PRM 209 Çevre Koruma
Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

PRM 211 İletişim
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak

DÖRDÜNCÜ YARIYIL
PRM 200 Acil Sağlık Hizmetleri II
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, KBRN riskini değerlendirmek, biyolojik kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, nükleer, radyoaktif  kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, personel güvenliği, sorumluluk kazanmak, yangın önleme, yangınla mücadele etmek, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak 1, denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak 2

PRM 202 Mesleki Uygulama II
Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, EKG çekmek ve ritim tanılamak, acil ilaçlar, yetişkin ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulama-I, çocuk ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulama-I, vaka çalışması

PRM 204 Araştırma Yönetim Ve Teknikleri
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma

PRM 206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi
İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama

PRM 208 İlk Yardım
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma