Yaşlı Bakım Programı Ders İçeriği

 

 


I. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

431211301

Yabancı Dil I

2

0

2

2

750011301

Türk Dili I

2

0

2

2

740011301

Ataturk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I

2

0

2

2

730011301

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

2

2

3

541511101

Tıbbi Terminoloji

2

0

2

2

541511102

Anatomi

2

0

2

2

541511103

Yaşlı Bakım Temel İlke ve Uygulamaları I

4

0

4

5

541511104

Tıbbi Biyoloji

2

0

2

2

541511105

Hastalık Bilgisi I

4

0

4

4

 

Seçmeli I(I. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

Seçmeli II(I. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

TOPLAM

25

2

26

30

 

II. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

431212301

Yabancı Dil II

2

0

2

2

750012301

Türk Dili II

2

0

2

2

740012301

Ataturk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II

2

0

2

2

730012301

Temel Bilgisayar Bilimleri

1

2

2

3

541512101

Farmakoloji

2

0

2

2

541512102

Fizyoloji

2

0

2

2

541512103

Yaşlı Bakım Temel İlkeleri II

2

0

2

2

541512104

Yaşlı Bakım Temel İlkeleri Uygulamaları II

0

4

2

3

541512105

Hastalık Bilgisi II

4

0

4

4

541512106

Temel Gerontoloji

2

0

2

2

 

Seçmeli I(II. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

Seçmeli II(II. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

TOPLAM

23

6

26

30

 

 


III. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

541521101

Temel İlk Yardım

2

0

2

3

541521102

Yaşlı Bakım Temel İlkeleri III

2

0

2

3

541521103

Yaşlı Bakım Temel İlkeleri Uygulamaları III

0

8

4

5

541521104

Yaşlılarda Kronik Hastalıklar

2

0

2

3

541521105

Yaşlılarda Fizyoterapi

2

2

3

4

541521106

Sağlık Sosyolojisi

2

0

2

3

 

Seçmeli I(III. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

Seçmeli II(III. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

Seçmeli III(III. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

TOPLAM

16

10

21

30

541521501

Yaz Stajı (30 İş Günü)

-

-

-

8

  

IV. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

541522101

Yaşlı Bakım Temel İlkeleri IV

2

0

2

2

541522102

Yaşlı Bakım Temel İlkeleri Uygulamaları IV

0

8

4

4

541522103

Geriatrik Psikiyatri

2

0

2

2

541522104

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

2

2

3

3

541522105

Deontoloji ve Meslek Etiği

2

0

2

2

541522106

Uğraş Terapisi

1

2

2

3

541522107

Sosyal Hizmet ve Uygulamaları

2

0

2

3

541522108

Beslenme İlkeleri

2

0

2

2

 

Seçmeli I(IV. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

Seçmeli II(IV. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

Seçmeli III(IV. Y.Y Seçmeli Ders Havuzu)

2

0

2

3

 

TOPLAM

19

12

25

30

 


I. YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

541511201

Tıbbi Biyokimya

2

0

2

3

541511202

Temel Matematik

2

0

2

3

541511203

İletişim Becerileri

2

0

2

3

541511204

Engellilik ve Yaşam

2

0

2

3

541511205

Etkili ve Güzel Konuşma

2

0

2

3

 

II. YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

541512201

Tıbbi Mikrobiyoloji

2

0

2

3

541512202

İşaret Dili

2

0

2

3

541512203

Halkla İlişkiler

2

0

2

3

541512204

Sağlık Hukuku

2

0

2

3

541512205

Müzik

2

0

2

3

 


III. YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

541521201

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

3

541521202

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

3

541521203

Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme

2

0

2

3

541521204

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik

2

0

2

3

541521205

Mesleki İngilizce I

2

0

2

3

 

IV. YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

541522201

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme

1

2

2

3

541522202

Çevre Koruma

2

0

2

3

541522203

Web Tasarımı

1

2

2

3

541522204

Halk Sağlığı

2

0

2

3

541522205

Mesleki İngilizce II

2

0

2

3