PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ:Almış olduğu yaşlı bakımı eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insan gücü olarak tanımlanabilir.
AMACI: “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir.
EĞİTİM SÜRESİ: 2 yıl
DİPLOMA TÜRÜ: Önlisans
ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER FİZİKSEL ÖZELLİKLER: Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip, kamu ve özel kuruluşların geriatri merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde ve evde kaliteli “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek ara insan gücü yetiştirmektir.
PROGRAMI BİTİRENLERİN UNVANI ve ÇALIŞMA ALANLARI: Bu program mezunları Sağlık Teknikeri unvanı almaktadır. Mezunlar, Kamu ve özel kuruluşların yaşlı bakım birimlerinde görev yapabilirler.
İŞ İMKÂNLARI: KPSS sınavını kazanmış olmak ve atanmak şartı ile bu sektördeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi Yaşlı Bakım hizmeti veren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilirler.